Έρωτας και ποίηση

Masterclass δημιουργικής γραφής: Έρωτας και ποίηση

«Στο άγγιγμα της αγάπης όλοι γίνονται ποιητές», λέει οΠλάτωνας. Και αφού η Ποίηση είναι έρωτας και ο Έρωτας μαςκάνει ποιητές, είπαμε να ψηλαφίσουμε αυτή τη μυστικήσυγγένεια, το ολοκληρωτικό χάσιμο του ερωτευμένου εαυτούστη μαγεία των λέξεων, όπως στη θέαση του αγαπημένουπροσώπου, ίσως για να αναδιατυπώσουμε το νόημα του κόσμουτο σκοτεινό από οιμωγές πολέμου, θανάτους ή έστω από τηνπνιγηρή καθημερινότητα που μας οδηγεί στο έλεος τουθανατηφόρου αγγίγματοςRead More »Masterclass δημιουργικής γραφής: Έρωτας και ποίηση