Σχολή Coaching

To Harmony & Creativity φέρνει στην Ελλάδα πρωτοποριακές σπουδές στο Coaching που συνδυάζουν τα παραδοσιακά μοντέλα Coaching με όλα τα σύγχρονα και καινοτόμα δεδομένα από τομείς, όπως το Cognitive Behavioral Coaching, η εφαρμοσμένη Νευροεπιστήμη, η Ενσυνειδητότητα (Mindfulness), το Compassion, το Guided Imagery (καθοδηγούμενη νοητική απεικόνιση), το Dialectical Behavioral Coaching και το Assertiveness Training.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εκτός από το πρωτοπόρο και καινοτόμο περιεχόμενό της προσφέρει και άλλα ασύγκριτα πλεονεκτήματα:

  • Η πείρα της Νίκης Ορφανουδάκη, η οποία δεν έχει αρκεστεί στη θεωρητική αντιμετώπιση, αλλά επί σειρά ετών έχει εφαρμόσει όλα αυτά στην πράξη και συνεχίζει να τα εφαρμόζει σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στο Harmony Coaching. Η αγάπη που τη διακρίνει και για τον άνθρωπο και για το Coaching, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία της και τη μεταδοτικότητα που τη διακρίνει, προσδίδει στην εκπαιδευτική εμπειρία τα χαρακτηριστικά που σπάνια στις μέρες μας έχει: Κατανόηση σε βάθος, βιωματικότητα, εφαρμογή στην πράξη, επεξήγηση των πάντων και συνεχής βοήθεια και ενδυνάμωση.
  • Η Σχολή Coaching Harmony & Creativity προσφέρει επίσης κάτι μοναδικό στην Ελλάδα: Δεν αρκείται σε πρακτική με συνθήκες εργαστηρίου, αλλά προσφέρει στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική σε πραγματικές συνθήκες σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στο Harmony Coaching, έτσι ώστε να αποκτήσουν εμπειρία, να ξεπεράσουν το φόβο και το άγχος, να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει και να βοηθηθούν στο χειρισμό των πιθανών δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πορεία.
  • Με σεβασμό στους ανθρώπους και τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας ακολουθεί την πολιτική που χάραξε ο εκπαιδευτικός οργανισμός Harmony & Creativity από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του, το Value for money. Προσφέρουμε πολύ μεγάλη αξία στο περιεχόμενο και στην ίδια τη διαδικασία, με τιμές, σχεδιασμό και εκπτώσεις, που προσφέρουν στους περισσότερους τη δυνατότητα να απολαύσουν την εμπειρία της γνώσης, να αποκτήσουν επαγγελματικά εφόδια και να συμμετέχουν σε μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα ανθρώπων που χαρακτηρίζεται από Αρμονία και Δημιουργικότητα.