Βασικές Αρχές Δημιουργικής Γραφής

Το Harmony & Creativity είναι μια Σχολή Δημιουργικής Γραφής με έδρα την Αθήνα και ορίζοντα όλο τον πλανήτη Γη. Πρωτοπόρο και κοσμοπολίτικο, συνδέει τη δημιουργική γραφή στην Ελλάδα με τα σύγχρονα παγκόσμια ρεύματα λογοτεχνίας και αναπτύσσει κοινότητες εκκολαπτόμενων συγγραφέων. Τα προγράμματά του παντρεύουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση, οδηγώντας στην παραγωγή εμπεριστατωμένων λογοτεχνικών έργων. Πέρα από την αποστολή του ως φυτώριο νέων συγγραφέων, το Harmony & Creativity αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ένταξη της δημιουργικότητας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωή μας.

Σπουδές στο Harmony & Creativity

Εισαγωγή

Η εισαγωγή στη Σχολή Δημιουργικής Γραφής Harmony & Creativity είναι απολύτως ελεύθερη. Δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση ούτε ηλικιακά ούτε μορφωτικά ούτε λαμβάνοντας υπόψη κάποιο άλλο κριτήριο. Το Harmony & Creativity διέπεται από το ήθος της ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση, των ίσων ευκαιριών και της αξιοκρατίας. Δίνεται απλόχερα σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή μορφωτικού επιπέδου, η ευκαιρία να σπουδάσουν τη Δημιουργική Γραφή. Η πρόοδος και η εξέλιξη των σπουδαστών εξαρτάται από τους ίδιους και φυσικά από τους καθηγητές τους. Η μόνη προϋπόθεση για την εισαγωγή στη σχολή είναι η συμπλήρωση της αίτησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά και η καταβολή των διδάκτρων του πρώτου μήνα.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των σπουδαστών. Η μέγιστη διάρκεια των σπουδών είναι δύο χρόνια. Οι σπουδαστές μπορούν α) να παρακολουθήσουν μεμονωμένα μαθήματα, για τα οποία χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων, β) να ολοκληρώσουν τον πρώτο χρόνο σπουδών, που απονέμεται Δίπλωμα Δημιουργικής Γραφής ή Δίπλωμα στη Γραφή Παραμυθιών, γ) να ολοκληρώσουν και τον δεύτερο χρόνο σπουδών, που χορηγείται Ανώτατο Δίπλωμα Δημιουργικής Γραφής. Οι σπουδαστές δεν μπορούν να αρχίσουν τις σπουδές τους από το δεύτερο χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο δεύτερο χρόνο είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου σπουδών. Ο πρώτος χρόνος είναι αφιερωμένος στη γραφή μικρής φόρμας (διήγημα), ενώ ο δεύτερος χρόνος επικεντρώνεται στη γραφή μεγάλης φόρμας (νουβέλα και μυθιστόρημα).

Προγράμματα

Πρόγραμμα Πρώτου Χρόνου

Ο πρώτος χρόνος σπουδών είναι αφιερωμένος στην εκμάθηση γραφής μικρής φόρμας. Για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν το Δίπλωμα Δημιουργικής Γραφής, οι σπουδαστές πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Δημιουργικής Γραφής
 • Είδη Διηγημάτων
 • Αφηγηματικές Τεχνικές

Επιπλέον, πρέπει να καταθέσουν ένα πορτφόλιο που να αποτελείται από δύο διηγήματα μέχρι 5000 λέξεις το κάθε ένα.

Πρόγραμμα Δεύτερου Χρόνου

Ο δεύτερος χρόνος σπουδών είναι αφιερωμένος στην εκμάθηση γραφής μεγάλης φόρμας. Για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν το Ανώτερο Δίπλωμα Δημιουργικής Γραφής, οι σπουδαστές πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γραφή Νουβέλας
 • Εισαγωγή στη Γραφή Μυθιστορήματος
 • Προχωρημένη Σπουδή στη Γραφή Μυθιστορήματος

Επιπλέον, πρέπει να καταθέσουν ένα πορτφόλιο που να αποτελείται από μια νουβέλα μέχρι 35000 λέξεις ή ένα μυθιστόρημα μέχρι 70000 λέξεις.

Πρόγραμμα Σπουδών στο Παραμύθι

Για τους σπουδαστές που ειδικεύονται στο Παραμύθι, το πρόγραμμα μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν έχει ως εξής:

 • Γραφή Παραμυθιού
 • Σύγχρονες Τάσεις και Ρεύματα στη Γραφή Παραμυθιού
 • Βασικές Αρχές Δημιουργικής Γραφής

Για να αποκτήσουν το Δίπλωμα στη Γραφή Παραμυθιού, οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν ένα πορτφόλιο που να αποτελείται από ένα μικρό παραμύθι μέχρι 2000 λέξεις και ένα μεγάλο παραμύθι ή διήγημα μέχρι 10000 λέξεις.

Υποτροφίες

Μέσα στα πλαίσια της στήριξης των σπουδαστών της σχολής μας, προσφέρουμε δύο υποτροφίες κάθε χρόνο, μια σε πρωτοετή φοιτητή και μια σε δευτεροετή φοιτητή. Όσον αφορά τις υποτροφίες ισχύουν τα εξής:

 • οι υποτροφίες απαλλάσσουν τους φοιτητές από την καταβολή διδάκτρων για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του χρόνου τον οποίο παρακολουθούν
 • οι πρωτοετείς που κερδίζουν υποτροφία τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν τις σπουδές τους τον επόμενο χρόνο έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εκ νέου
 • οι υποτροφίες απονέμονται στις αρχές Δεκεμβρίου και έχουν διάρκεια για τα επόμενα δύο τρίμηνα
 • οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου
 • οι κάτοχοι υποτροφιών έχουν τα κάτωθι καθήκοντα:
  • να συμμετέχουν στην επιτροπή του ετήσιου διαγωνισμού διηγήματος του Harmony & Creativity
  • να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην διοργάνωση της τελετής του διαγωνισμού διηγήματος
  • να αναλάβουν επικουρικά καθήκοντα επιμελητών στα βιβλία που εκδίδει ο εκδοτικός οίκος Harmony & Creativity